Bente Løwe Christiansen Forfatteren til “Krøllerier på kendte stier”

Bente Løwe Christiansen
(f. Dam Markussen 1955)

er født og opvokset på gården til det nedlagte teglværk Fiskenæs ved Gråsten. Hendes forældre, købmand Ingvert (Markus) Markussen og børnehavelærerinde Helga Markussen, havde en lille forretning ”Legetøjshuset” i Slotsgade.

Tidligt kom hun i Dronning Ingrids Børnehave hos frk. Schrøder i Ringgade, og siden hen fulgte skolegangen på Gråsten Folke- og Realskole. Efter endt uddannelse på Aabenraa Seminarium og nogle års arbejde i børnehaver, bosatte hun sig på Fyn i næsten 20 år. Samtidig med arbejde indenfor familieplejen læste hun dansk / bevidsthedshistorie (exam.art.) på Odense Universitet.

I år 2000 vendte hun tilbage til sin fødeegn og arbejder i dag bl.a. indenfor daginstitutionsområdet.
Hendes særlige interessefelter er udover historien, naturen og Storytelling for børn, menneskets bevidsthed og psykiske strukturer. I hverdagen arbejder hun sammen med forfatteren Bent Petersson om følelsernes betydning for det menneskelige sind, tænkning, krop og adfærd.

Bente Løwe Christiansen er enke efter vicepolitimester Hans Løwe Christiansen og bor i Rendbjerg sammen med sin søn Mathias.