Krøllerier - Udkommer i september “Krøllet” lokalbog om Gråsten.

Ethvert område har sin egen historie, sit eget særpræg, sin egen fortælling, sin egen magi. Under nutidens virkelige virkelighed syder og bobler eventyrlige oplevelser.

Bogen tager udgangspunkt i forfatterens eget “Barndommens Land”  - Gråsten - men historien breder sig  som ringe i vandet og gør bogen interessant, uanset hvor end man selv kommer fra.

Først og fremmest er bogen til børn. Børn i alle aldre. Dialog og refleksion i fællesskab er tanken.  Samtalen om ”den gode historie”.
”Krøllerier” og illustrationer på højresiderne kan læses som en almindelig børnebog med rim og remser. Hvert lille Krølleri har sit udgangspunkt i en lokal seværdighed, og venstre side har ”en voksentekst”, til den, der sidder og læser versene for børnene. Herudfra kan så historien og baggrunden genfortælles til barnet.

I tilknytning til de historiske tekster er et lokalkort, der viser, hvor man finder den enkelte seværdighed, så børn og voksne i fællesskab kan gå ud og finde det, man har læst og snakket om - og mærke pustet...  

Side fra bogen

Bogens hovedemner:
Gråsten er byens navn (etymologi)
Istid, issø og ler (istid)
Hjertehøj (bronzealder)
Sørøveren Alf (lov og ret)
Hemmelig gang under jorden (sagn)
Herregården og voldstedet Holbæk (middelalder)
Galgebakken i Rode Skov (gru og overtro)
Gråsten Slot (slægter)
Gråstener Æblet (forædling)
Den lille pige med svovlstikkerne (ånd og viden)
Stridighederne om Sønderjylland og De slesviske krige (historie)
Hejremosebækken (vand)
Dybbøl Mølle (vind)
A. D. Jørgensen (kultur)
Teglværkerne langs Flensborg Fjord (industri)
Fjordsejlads (transport)
Prinsesse Feodora (kunst)
Adsbøl Dam (paradis)
Karpedammene (gastronomi)
Prinsessesøerne og Humlebjerg (fauna og flora)
En grænse valgt af folkets hjerte (demokrati)
Gendarmstien (kontrol)
Oberst Svend Bartholin Paludan-Müller (skæbne)
Gråstens tilhørsforhold (dimensioner)
Papirmuseets By (råstof)
Fiskenæs (tid)
Fiskehejrekolonien ved Slotssøen (ornitologi)
Økobasen Syvstjernen (astrologi)
Dronning Ingrid og denne bog (sjæl)