”Krøllerier på kendte stier” tager dig i hånden og inviterer op til dans og skaber med hvirvlende vind en strøm af liv og oplevelse i en ellers usynlig verden.

Naturens gemte og glemte historier pibler frem og hilser velkommen til dig, der svinger lystigt ud ad dens fortryllende stier. For herude er alting. Grundlaget. Naturen med dens sande udtryk. Her kan du rejse både frem og tilbage i tid og spørge:
 - hvad oplevede det århundrede gamle egetræ ved galgebakkens fod?
– eller hvor var det røveren havde sin hule?
- eller hvorfra og hvordan er den lille sten under min fod havnet her?
- eller hvor fører naturens lovmæssigheder og evolutionen alt dette hen?
 
Lader man sig føre ad nysgerrighedens og spørgsmålenes vej, da findes ingen ende. Logik, fornuft, erfaring og forståelse udfordres. Rejsen drøner derud ad, og tankerne samler viden, der puttes ind i hukommelsens umættelige lager.
Om du er barn, voksen, tyk eller tynd, lokal, turist eller bare dig, spiller ingen rolle, fordi spørgsmål afføder nye spørgsmål, der får dig til at glemme stress og jag og åbne øjnene for en sjovere og mere levende og spændende side af livets eksistens. Her kommer din sjæl i balance og mærker energien. Så bare: smid skyklapperne – dét er derude, og kan du ikke lige se det: så skal du bare have en større kikkert!

Side fra bogen

2 store oversigtskort bagest i bogen markerer de steder, som bogen beskriver eller berører, og små detalje-kort ledsager den enkelte seværdighed inde i bogen. Læs og besøg:
            
Galgebakken i Rode Skov (voldsted)
Hertugstenen
Herregården Fiskbæk - nu landbrugsskole
Adsbøl Dam
Holbæk Voldsted
Voldsted v. Limbækvej
Prinsessesøerne
Humlebjerg
Hjertehøj
Karpedamme
Krudtmagasin
Alfs Hule, Alfs Kilde, Alfs Grav
Gråstener Æbletræet
Mindemuren for Paludan Müller
Det Gamle Apotek
Gråsten Slot
Fiskehejrekoloni
Statue - Den lille pige med svovlstikkerne
Kejserstenen
Buste - A.D. Jørgensen
Palæet - “Det Gule Palæ”
Gamle bevaringsværdige huse i midtbyen
Mindesten - F.M. Bruhn, stifteren af kurhotel - nu gigthospital
Henriettehøj
Hundsbjerg
Ravnsbjerg
Økobasen Syvstjernen
Træfigurer
Krigergrav i Godtes Grue
Hejremose- og Hundsbjerg-bækkene
Papirmuseets By
Teglværker
Flensborg Fjord
Grænsen mellem Danmark og Tyskland
Egernsund Kirke
Gendarmstien
Mindesten v. Eckersbergs fødehjem i Blåkrog
Brådeborg (voldsted)
Nydam Mose
Søgård - tidl. slot
Smøl Vold (voldsted)
Dybbøl Mølle m. skanser
Cathrinesminde Teglværksmuseum
Skrænten ved Stensig Mose
Frøslev Lejren
Krusåens udløb (Skomagerhus grænse)
Chr.IV’s kobbermølle-arbejderhuse
Glücksburg (fjordsejlads)
Museumsberg Flensburg (malerier fra Egernsund kunstnerkolonien)
Hærvejen - Urnehoved Tingsted