”Krøllerier - på kendte stier” Er en fuldstændig ny og anderledes måde at formidle og lære på. Historie, kultur og natur går her hånd i hånd, så bogen kan bruges som en undervisningsbog, en familiebog og som en guide eller turistvejleder ud i lokalområdet.At kende sin identitet og sine rødder
giver sikkerhed og tryghed, og er med til at skabe øget forståelse for ens eget udgangspunkt og position. At vide hvem man selv er, er vigtigt i en foranderlig og fluktuerende verden.
I et barnesind er det det nære, det kendte og konkrete, der skaber fundamentet i bevidstheden. Er man tryg og fortrolig med sig selv er forstillelse og angst unødvendig, og man kan forblive i et liv af autentisk væren og ægthed.

Hensigten med denne bog er netop at forsøge at lave en kobling mellem barndommens verden og den historiske tid i vort eget lokalområde. Men med til oplevelsen hører også en voksen, som vil fortælle historien og indleve sig i den – på børnenes præmisser. At turde forpligte sig og føle et ansvar for at ”den gode historie” videregives som en værdig kulturarv til næste generation.

I fremtidens post-traditionelle samfund vil fokus være rettet mod de immaterielle værdier, og social rummelighed vil være et must. Med bevidstheden om sin egen identitet vil banen være klar til at møde fremtidens verden uden at dømme eller frygte den, men med muligheden for at åbne sig, forstå og modtage den og blive ven med den.

Hvis man tør flyde med på bølgerne af historiens vingesus, så løfter ”Krøllerier - på kendte stier” dig ind i nye oplevelses- og forståelsesformer. Alt bliver større, alt forandrer position i et mylder af eventyrlige og fantastiske oplevelser. Livet bliver livet værd, fordi mulighederne vælder frem af begejstringens og glædens sprog.